مهندس فرجی : 09380777108
نهال برتر

نهال های بری

خرید نهال بلک بری ۳ ساله کشت بافت – باردهی از سال اول
نهال های بری

خرید نهال بلک بری ۳ ساله کشت بافت – باردهی از سال اول

10 ژانویه 2024

نهال بلک بری عنوان اطلاعات میزان بار بالا نیاز آبیاری متوسط زمان کاشت بهار فصل برداشت تابستان آب و هوای مناسب معتدل نهال بلک بری یک درختچه بومی امریکا و بخش‌هایی از اروپا و آسیا است. این درختچه در فضای باز و بسته، با توجه به آب و هوای منطقه،…

پیشنهاد سردبیر