مهندس فرجی : 09380777108
نهال برتر

پیوند نهال

پیوند زدن چند میوه بر روی یک درخت چگونه است
پیوند نهال

پیوند زدن چند میوه بر روی یک درخت چگونه است

22 فوریه 2024

پیوند زدن چندین نوع میوه بر روی یک درخت، فرآیندی هنرمندانه و علمی است که به باغبانان اجازه می دهد تنوع بیشتری از میوه ها را در فضای محدودی پرورش دهند. این فرآیند، که به آن "درخت پیوندی" یا "درخت چندگانه" گفته می شود، به دقت، صبر، و دانش کافی…

پیشنهاد سردبیر